De inhoud van je website moet actueel en aantrekkelijk zijn, zodat je bezoekers terugkomen. Wij kennen de ins en outs van systemen zoals Joomla, Hippo en WordPress.

Sociale Verzekeringsbank

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat de uitbetaling van kinderbijslag en AOW-pensioen op tijd en correct verloopt. De SVB beheert deze en andere sociale voorzieningen. De Sociale Verzekeringsbank maakte gebruik van deze buitengewone Swink-dienst: Contentmanagement Opdracht Voor de SVB reviewden wij hun webteksten. Onze specialisten gingen met een…

Stichting Opvoeden.nl

Stichting Opvoeden.nl ontwikkelt betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid met deskundigen uit de wetenschap, praktijk en ouders zelf. Deze informatie staat op Opvoeden.nl en wordt gebruikt in digitale toepassingen van gemeenten en organisaties uit de (jeugd)gezondheidszorg, geboortezorg, kinderopvang of onderwijs. Bijvoorbeeld in apps, digitale dossiers en websites. Bijna 4600 ouders praten via het Landelijk…

UMC Utrecht Julius Centrum

Het UMC Utrecht Julius Centrum is een van de 12 divisies binnen het UMC Utrecht. Het Julius is een internationaal toonaangevend centrum voor gezondheidswetenschappen en eerstelijnsgeneeskunde. Het Julius Centrum maakt gebruik van deze buitengewone Swink-diensten: Contentmigratie, Contentmanagement Opdracht Onze contentspecialisten verzorgen het contentmanagement voor het intranet en de internetwebsites van het Julius Centrum. Wij houden…

VUmc Amstel Academie

Het VU medisch centrum heeft zijn opleidingstaken ondergebracht in een eigen opleidingscentrum, VUmc Academie. De academie verzorgt zo’n 200 opleidingen. Daarnaast bieden ze er maatwerktrajecten en e-learning modules aan. VUmc Amstel Academie maakt gebruik van deze buitengewone Swink diensten: Contentcreatie, Contentmanagement, Contentmigratie Wat doen we Wij hielpen bij de migratie van de (nieuwe) website naar een nieuw content management systeem…

Start Foundation

Start Foundation is een organisatie die zich inzet voor het creëren van werk voor mensen, die om verschillende redenen onvoldoende in staat zijn om zelfstandig een baan te vinden. Zij financiert bestaande initiatieven, maar zet ook zelf initiatieven op. De actie Maak er werk van is zo’n initiatief van Start Foundation. De actie had als doel aandacht te vragen voor mensen met een arbeidshandicap die graag aan het werk willen. Mensen met een functiebeperking konden een wens…

PwC

PwC is een internationaal consultancy bedrijf. PwC levert assurance-, belasting- en adviesdiensten voor diverse marktsectoren. De organisatie telt ongeveer 4800 medewerkers die verdeeld zijn over 12 vestigingen. PwC maakt gebruik van deze buitengewone Swink-diensten: Analytics rapportage, Contentmigratie, Data analytics Wat doen we In 2017 hebben we de contentmigratie gedaan voor het onderdeel ‘Careers’, hierbij werden nieuwe pagina’s geplaatst zodat starters, professionals en studenten informatie…

Nyenrode

Nyenrode Business Universiteit is de enige particuliere universiteit van Nederland en richt zich met name op het opleiden van managers. Nyenrode maakt gebruik van deze buitengewone Swink-diensten: Analytics rapportage, Online adverteren, Contentmanagement Wat doen we Wij maken voor hen inzichtelijk wat ze bereiken met het budget dat zij voor Google Adwords inzetten. Onze specialisten adviseren Nyenrode over…

Abrona

Abrona begeleidt mensen met een handicap of maatschappelijk probleem. Dit doet zij in de regio Utrecht. Zij biedt diensten in vier kerntaken binnen de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning: Specialistische Langdurige Zorg, Generalistische Langdurige Zorg, Behandeling & Expertise, Maatschappelijke Ondersteuning. Abrona maakt gebruik van deze buitengewone Swink-diensten: Contentmigratie, Contentmanagement Wat doen we Wij boden ondersteuning tijdens het migreren van hun website. Onze…

Jekuntmeer.nl

Jekuntmeer.nl, een initiatief van Stichting De Omslag, is dé sociale kaart voor participatieaanbod in de omgeving van Amsterdam, Utrecht en Zuid-Holland Noord. Op deze ‘marktplaats voor mogelijkheden’ vind je passend aanbod voor kwetsbare doelgroepen; van (vrijwilligers)werk, dansles tot een taalcursus en sport en spel. Door dit aanbod kunnen mensen met een kwetsbaarheid beter meedoen in deze maatschappij.…