Social return duurzaam inkopenSocial Return betekent letterlijk iets teruggeven aan de samenleving en is net als duurzaam inkopen een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Door duurzaam in te kopen en daarbij social return te realiseren, maakt u maatschappelijke impact door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Ook de overheid hecht hier veel belang aan en heeft de Participatiewet ingevoerd om voor 2026 stapsgewijs 125.000 extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Maatschappelijke impact maken kan onder meer door samen te werken met sociale ondernemingen die zich richten op social return, zoals Swink. Wij realiseren social return door online diensten te leveren met medewerkers met autisme.

Wat is duurzaam inkopen?

Duurzaam inkopen wordt ook wel maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) genoemd. Bij het inkopen van producten en diensten wordt specifiek gelet op de sociale en milieu aspecten. Hierbij staan de duurzaamheidscriteria met de drie P’s, people, profit en planet centraal. Alle drie zijn even belangrijk. De World Commission on environment and Development van de Verenigde Naties definieert duurzaamheid als:
“De ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.”

Duurzaam inkopen is meer dan alleen inkopen van producten die op een milieuvriendelijke manier zijn geproduceerd. De sociale aspecten zijn zeker zo belangrijk. Gelukkig is hier tegenwoordig ook steeds meer aandacht voor. Een veelvoorkomend begrip hierbij is social return.

Wat is social return?

In het bedrijfsleven neemt de aandacht voor MVO steeds verder toe. Bij MVO draait het om naast het maken van winst ook waarde toe te voegen aan de samenleving. De “P” van people speelt hierbij een steeds belangrijkere rol. Social return geeft hier invulling aan door werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan te bieden. Langdurig werklozen of mensen met een beperking worden hierbij aan een baan, stage of leerwerkplek geholpen. Het belangrijkste doel van social return is het vergroten van de arbeidsparticipatie aan de arbeidsmarkt van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een definitie van social return is dus de toename van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als resultaat van een opdracht.

Diverse overheidsinstanties, zoals de gemeente Amsterdam en de Rijksoverheid stellen social return als voorwaarde in (een aantal van) hun aanbestedingen. Op die manier worden opdrachtnemers aangespoord social impact te creëren bij het uitvoeren van de opdracht.

De Participatiewet en de Quotumwet

Met de Participatiewet wil de overheid ondernemers stimuleren om sociaal en duurzaam ondernemen in de praktijk te brengen. De Participatiewet heeft tot doel meer mensen aan het werk te helpen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Daarnaast is er de Quotumwet. Deze wet geeft aan hoeveel banen een organisatie uit de doelgroep van de Participatiewet moet realiseren. De quotumplicht geldt voor organisaties die 25 arbeidsplaatsen hebben of meer. Organisaties die onvoldoende medewerkers met een arbeidsbeperking inzetten kunnen een boete krijgen (quotumheffing). Doordat werkgevers en overheid voorlopen op de banenafspraken is de Quotumwet echter voorlopig van tafel.

Door werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen geeft u invulling aan de Participatiewet en creëert u social return. Maar u kunt ook social return realiseren door duurzaam in te kopen bij sociale ondernemingen die gericht zijn op social return. Deze ondernemingen hebben medewerkers in dienst die vallen onder de doelgroep van de Participatiewet. Organisaties die werk uitbesteden aan een sociale onderneming creëren hierdoor social return.

Wij helpen u social return te realiseren

Swink is een sociale onderneming. Onze medewerkers hebben autisme of een aanverwante beperking en daardoor een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij voldoen hierdoor ruimschoots aan de richtlijnen van de Participatiewet. Dat maakt Swink bij uitstek in staat om samen met u social return te creëren en zorgt ervoor dat Swink een hoge social return on investment (SROI) kan bieden. Door duurzaam in te kopen bij Swink realiseert u social return én krijgt u daarnaast hoogwaardige dienstverlening van onze online specialisten. Lees hier meer over onze dienstverlening en wat ons bijzonder maakt.

De MVO prestaties van Swink zijn te vinden op het FIRA Platform. Inkopers kunnen hier inzicht krijgen in de manieren waarop Swink invulling geeft aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het FIRA Platform is een register van bedrijven die sterk presteren qua MVO. Voor bedrijven die maatschappelijk verantwoord inkopen belangrijk vinden is FIRA dan ook erg nuttig.

Vindt u duurzaam inkopen ook belangrijk of wilt u meer weten over hoe wij kunnen helpen met het invullen van social return? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.