DISCLAIMER

Onderstaande tekst is van toepassing op de website www.swinkwebservices.nl. Door deze site te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • De website: iedere pagina van de website waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • Swink Webservices: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  • Gebruik(en): onder meer lezen, bekijken, invullen (van formulier), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden of verspreiden;
  • U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, logo’s of hyperlinks;
  • Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Swink webservices heeft de informatie op de website op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Regelmatig zal de inhoud geactualiseerd en aangevuld worden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is. Swink webservices is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Swink webservices mag de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Zonder schriftelijke toestemming van de uitgever van deze site is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde werken of databestanden geheel of ten dele over te nemen.

Swink webservices behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de website monitoren.

U zal Swink Webservices, diens werknemers, vertegenwoordigers en handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Swink webservices kan te allen tijde deze disclaimer wijzigen. Het is daarom aan te raden deze regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

 

© mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort,
www.vaneeckhoutte.eu

Wil je meer weten over Swink?

Velden met een * zijn verplicht