Trends voor Intranet

Het nieuwe werken is hot. Bij veel grote bedrijven en organisaties met strakke procedures is dat echter nog een stap te ver. Daar gebruiken de afdelingen het intranet voor bijvoorbeeld de agenda en interne communicatie. Maar steeds vaker worden procedures ontsloten via het intranet waardoor het digitale werken praktisch mogelijk wordt.

Thuiszorg via internet

Veranderingen en bezuinigingen in de thuiszorg inspireren ook opvallende initiatieven, zoals bijvoorbeeld het Virtuele Verzorgingshuis van Zorgverband. Een virtuele community waarbij alle betrokkenen, zoals de cliënt, de zorgverleners en de familie op afstand op de hoogte zijn van hoe de zorg verloopt. De verschillende verzorgenden kunnen op een beveiligde internet applicatie hun rapportage achterlaten, hun…

Marijn van Swink creeërt met een kwast webcontent

Content Management en Webredactie

Slimme bedrijven laten regelmatig mensen van buiten hun beroeps- of bedrijfsgroep naar hun website kijken. Snappen zij wat het bedrijf doet, wat het van de bezoeker wil, of waarmee dit bedrijf zich profileert? Dat klinkt misschien overdreven, maar ervaring leert dat men zich niet realiseert dat voor een buitenstaander veel aannames helemaal niet vanzelfsprekend of…

Wat doen de verschillende soorten helpdesks?

Eerstelijn helpdesk: is een aanspreekpunt per telefoon en/ of email. De helpdesk medewerker beantwoordt ‘basisvragen’, verwijst door en maakt zo nodig melding van inhoudelijke vragen of incidenten. Tweedelijn helpdesk: de medewerker beantwoordt (per telefoon en/ of email) zowel basis- als inhoudelijke vragen, lost incidenten op en koppelt deze weer terug naar de melder. Tevens signaleert de…